Sunday, August 15, 2021

ती सध्या काय करते

 शेवटी  एकदा धीर करून

शोधली तिला Facebook वरून

वेगळीच दिसते आता थोडी

वयानुसार वाढलीय जाडी

पण गालावरची  खळी तशीचए 

नजर जरा वेंधळी तशीचए

हसताना दिसतेय तितकीच छान

फोटोत तीच तिरकी मान

पण background बदललंय

स्टँडर्ड वाढलंय

ऑफिस पार्टी, weekend trips

काही solo, काही groups

काही गोजिरे family shots

मग मात्र मी phone करतो off

तू पण शोधालस का ग मला ?

येते का आठवण कधी तुला

मनात उगाच खड्डा पडतो

उरलेला week असाच सरतो 

संडेला facebook केलं ओपन

पेंडिंग one notification

manatla khadda ala भरून 

तुझी friend request बघून!!

तुझी friend request बघून!!


No comments: