Sunday, August 15, 2021

ती सध्या काय करते

 शेवटी  एकदा धीर करून

शोधली तिला Facebook वरून

वेगळीच दिसते आता थोडी

वयानुसार वाढलीय जाडी

पण गालावरची  खळी तशीचए 

नजर जरा वेंधळी तशीचए

हसताना दिसतेय तितकीच छान

फोटोत तीच तिरकी मान

पण background बदललंय

स्टँडर्ड वाढलंय

ऑफिस पार्टी, weekend trips

काही solo, काही groups

काही गोजिरे family shots

मग मात्र मी phone करतो off

तू पण शोधालस का ग मला ?

येते का आठवण कधी तुला

मनात उगाच खड्डा पडतो

उरलेला week असाच सरतो 

संडेला facebook केलं ओपन

पेंडिंग one notification

manatla khadda ala भरून 

तुझी friend request बघून!!

तुझी friend request बघून!!


Tuesday, September 03, 2013

Happy Birthday!!

चौतीस ची तू झालीस आता
वर सिफ़र ची आई
पण तशीच आहेस निश अजून
काही फरक नाही
आठवतात का गच्चीवरचे
भातूकलीचे खेळ?
भाजी आणण्यातच गेला
माझा सगळा वेळ
दिवाळीच्या पहाटेला
फटाक्यांचे वाटप
तू काडी ओढल्यावर
पुढे झालेले नाटक
चल पुन्हा गच्चीवर
भातुकली मांडू
परत एकदा रिमोटवरुन
ज़ोरदार भांडू
ओवाळणीचे दिवस सोडून
पण आठवण काढत जा
एक नंबर आहेस निशू
आहे तशीच रहा़़़..

Friday, June 08, 2012

एक उनाड दिवसएक उनाड दिवस

थोडासा हवाय change
सगळच झालंय strange
office चा stress... formal dress
नको वाटतो आजकाल
नकोच वाटतेय even ती facebook ची वॉल!
बास उद्विग्न होण कोणी थुंकल कि रस्त्यावर
उगाच खोट हसण कोणी उसन हसल्यावर
डोक्यातल्या विचारांनीही घ्यावा break थोडा
त्यांना म्हणावं कधीतरी मला एकट सोडा 
नका कोणी वाट पाहू एक दिवस घरी 
राहील का मन blank एक दिवस तरी?
mould मधल्या जगण्यातला संपत चाललाय रस
चेंज म्हणून मिळेल का  "एक उनाड दिवस"?

Wednesday, December 21, 2011

डोळेभीती वाटते तुझ्या

आसुसल्या डोळ्यांची

दररोज संध्याकाळी
वाट पाहणाऱ्या..

त्यांना नजरही देऊ शकत नाहीत
माझ्या झुकलेल्या पापण्या,
पण उत्तर मिळून जातं..

तुझे पाणीदार डोळे बनतात आणखीनच पाणीदार ...
पण क्षणात पाणी निपटून
तेच डोळे देतात
मला आश्वासक धीर,
आणि पुन्हा लकाकतात उद्याच्या सुखस्वप्नांनी...

दुसऱ्या दिवशी पुन्हा
मी माझे डोळे घेऊन निघतो,
"No vacancy" च्या पाट्या बघायला....

Monday, December 19, 2011

पाऊस


निघालो ना आज office मधून

तेंव्हा पाऊस आला होता

मनात भावनांचा नुसता चिखल झाला होता

गडगड वाजत होते दाटून आलेले ढग

उगाच शांत वाटत होत तरीही सगळ जग

रस्ता एवढा स्वच्च आधी कधी दिसला होता?

वळचणीला पंख वाळवत एक पारवा बसला होता

थेंब न थेंब म्हणत होता ये ना पावसात भीज

घरात नाही पण आभाळात चमकत होती वीज

सोसाट्याच्या वाऱ्यासोबत झाड डोलत होती

रस्त्यावरती लहान मुल गारा झेलत होती ..

रस्त्यावरून वाहत होते chocolaty पाण्याचे लोट

आतून सुद्धा भिजला होता माझा raincoat

भिजलेल्या मातीचा मस्त वास पसरला होता

चीत्कारणारा चातक त्याच भान विसरला होता

वाटल आता ओरडशील का भिजलास रवि

सकाळीच म्हणाल होत आज गाडी न्यायला हवी

पण तुही उघडल्स दार चक्क आज हसत

पाहिलं तर तुही होतीस ओले केस पुसत !

Wednesday, December 14, 2011

रेशीमगाठ


तुझे सगळे responce आता झालेत पाठ
इतकी घट्ट झालीय हि रेशीम गाठ
हे बोलाल तर रुसशील , हे बोललं तर हसशील
काय बोललं तर खुलाशील ., याला गप्प बसशील
सगळ आधीच कळत आजकाल
कोणत्या गोष्टीवर फुगवशील गाल ..
आधीच कळत तुला हवीय मिठी
सगळ बोलून जाते दिठी ..
न कळल्स करेल सगळ कळून ..
आत्ता बघेल मग वळून ..
आत्ता बसेल सावरून ताठ
तुझे सगळे responce आता झालेत पाठ
नात्याचं ह्या झालाय वय
तुझ्या असण्याची इतकी सवय ..
कि कधीकधी I take you for granted.
something that you never wanted
सांगीतालेलास मला पूर्वी कधीतरी
सांगतानाचा अविर्भाव आठवतोय .. date आठवत नसली तरी .
आठवतंय हे सगळ कारण तू नाहीस जवळ
enjoy करतानाही मनात येते बारीक कळ
विचार केला असतो तू नसताना दंगा घालू ..
पण तू "मी येते " म्हणालीस कि होत वाट बघण चालू ..
mattini चा picture , खडकवासल्याचा view
but Nothing's the same without you
जसे जातील दिवस आणि वर्ष जातील सरत .
लोणच्या सारखं नात राणी मस्त जाईल मुरत
खर सांगू नात हे कधी होत नाही जून
गंजत नाही कधी हे 100 नंबरी सोन

Tuesday, June 14, 2011

गर्दी..

ओळखीच्यांची गर्दी झालीय ....मित्र शोधतोय सध्या ...
कधी काळी तिला लिहलेल पत्र शोधतोय सध्या ..
सगळे "मित्र" सोय पाहतात मीही ............ कदाचित तसाच
माझ्याच स्वतःशी तुटलेल्या मैत्रीचे गुंते सोडवातोय सध्या ..
तिचं हसण, रुसन जवळ बसण
कायम असण समोर आणि आतही कुठेतरी
समोर नाही ती तर आतल्या तिच्याशी
बोलून घेतोय सध्या ..

खूप खाल्लं आता जरा रेस्ट घ्यावी म्हणतो

नाहीतरी उपासाची fasion आलीय सध्या ..

गुणगुणून पाहिलं शुभं करोति काल जरा मी

बालांच्याही तोंडी मुन्नी शीला आहे सध्या .

उगाच घोकल्या सनावळ्या अन तहाची कलमे

म्हणे नव्याने परत सगळा इतिहास लिहितायत सध्या

धरला होतास हात ज्याचा मम म्हणुनी

त्या स्वतःचा पुन्हा एकदा शोध घेतोय सध्या ..